Czytaj więcej"/> Drukuj
Ruch Wychodzenia z Bezdomności MARKOT, powstał na bazie eksperymentu osad VICTORIA KOTAN, na przełomie lat 80/90. Pierwsza tego typu placówka uruchomiona została w miejscowości Lutynka, dawne woj. zielonogórskie, druga w Jelenim Ruczaju k. Czarnego dawne woj. słupskie. Kolejną była ART-EKO SZKOŁA ŻYCIA w Wandzinie k. Człuchowa. Twórcą podstaw eksperymentalnych form readaptacji społecznej ludzi bezdomnych, był autor projektu Szkoły Życia w Wandzinie, Krzysztof CYBRUCH. Instytucjonalną formułę Ruchu MARKOT nadano placówkom pomocowym dla bezdomnych w 1994r. Tegoż roku, w Warszawie, przy ul.Marywilskiej 44,powstało pierwsze Centrum Pomocy Bliżniemu MARKOT - 3.Ruch MARKOT, stał się wiodącym frontem pomocowym na rzecz ludzi bezdomnych. Na przełomie lat 90/2000, ponad 50% miejsc noclegowych dla bezdomnych w skali kraju pozostawało w gestii MARKOTu. Struktury Ruchu MARKOT, były bazą dla dziesiątek inicjatyw społecznych o szerokim spectrum pomocowym. Do najbardziej dynamicznych zaliczyć trzeba SERC POSPOLITE RUSZENIE - akcję pomocy ofiarom powodzi w 1997 roku.Rok wcześniej miało miejsce bezprecedensowe wydarzenie : szef MONAR-MARKOT, Marek KOTAŃSKI, proklamował na 14 kwietnia DZIEŃ LUDZI BEZDOMNYCH oraz ustanowił honorowe wyróżnienie PRZYJACIEL LUDZI BEZDOMNYCH. Dzień Ludzi Bezdomnych, na trwałe wszedł do kalendarza jako dzień szczególnej pamięci o ludziach bez dachu nad głową.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-25 05:36:06