Czytaj więcej"/> Drukuj
gen. Marian Langiewicz (1827-1887) - dyktator powstania styczniowego.
Był wykładowcą szkoły wojskowej w Cuneo. W początkowej fazie powstania dowodził zgrupowaniem oddziałów powstańczych liczącym kilka tysięcy ludzi. Był związany z politycznym ugrupowaniem Białych. 11 marca 1863 roku ogłosił się dyktatorem. Tydzień później po bitwie pod Grochowiskami, przeszedł do Galicji. Później przebywał na emigracji i służył w armii tureckiej.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-12-02 10:59:48