Czytaj więcej"/> Drukuj
Marchia Wschodnia (Marchia Saska) - Marchia utworzona w 937 roku przez Ottona I na południowo-wschodnich rubieżach Saksonii obejmująca terytorium od gór Harz po rzeki Soławę i Muldę. Celem marchii był podbój graniczących z nią ziem słowiańskich. Po zajęciu Łużyc w 963 roku marchia ta graniczyła bezpośrednio z państwem polskim. Pierwszym władcą marchii wschodniej był margrabia Geron († 965). Po jego śmierci, w roku 966, cesarz Otton podzielił marchię na 6 części.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-19 06:56:30