Czytaj więcej"/> Drukuj
Maoizm jest wersją ideologii komunistycznej. Zapoczatkował ją twórca Chińskiej Republiki Ludowej Mao Zedong.
Założeniem maoizmu jest zbrojny i ekspansywny charakter rewolucji, wojna między państwami socjalistycznymi i państwami kapitalistycznymi (zachodnimi) o charakterze wojny ludowej chłopów i ludów Trzeciego Świata przeciwko kapitalistom i skorumpowanym przez nich robotnikom państw rozwiniętych. Maoiści wbrew marksizmowi głosili rewolucyjny potencjał ludności chłopskiej oraz młodzieży. Maoiści twierdzili, że walka klasowa toczy się również w łonie partii komunistycznej.
Maoiści ZSRR i podporządkowane mu państwa komunistyczne określali jako rewizjonistyczne i socjalimperialistyczne. Maoizm przyjmowały komunistyczne partie w Chinach, Albanii, Indonezji oraz małe grupki lewaków w Europie Zachodniej. Maoizm stanowił ideologię ruchu Czerwonych Khmerów, Sendero Luminoso w Peru oraz terrorystycznej Komunistycznej Partii Nepalu (Maoistów).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-20 15:21:29