Czytaj więcej"/> Drukuj
Makronukleus - u orzęsków jest to jeden z elementów aparatu jądrowego, jądro większe. Jest ono poliploidalne i odpowiada za sterowanie procesami wegetatywnymi zachodzącymi w komórce orzęska. W czasie koniugacji makronukleus zanika, po czym zostaje odtworzony ze zmienionym materiałem genetycznym.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-13 06:27:11