Czytaj więcej"/> Drukuj
Magnetyzm - zespół zjawisk obejmujący wszystkie tzw. oddziaływania magnetyczne. W skali makroskopowej magnetyzm przejawia się jako oddziaływanie między prądami elektrycznymi, między prądami a magnesami (tj. między ciałami mającymi stały moment magnetyczny) i między magnesami. Oddziaływanie odbywa się za pośrednictwem pola magnetycznego i jest spowodowane magnetyzmem mikrocząsteczek (elektronów, protonów, neutronów), obdarzonymi elementarnymi momentami magnetycznymi, związanymi zarówno z ich strukturą wewnętrzną, jak i z ruchem postępowym.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-28 10:07:51