Czytaj więcej"/> Drukuj
Powstanie Machabeuszy miało miejsce w Palestynie w latach 166-160 p.n.e..
Po wojnach diadochów zwierzchnictwo nad Jerozolimą przejęli Seleucydzi. Gdy w roku 168 p.n.e. Antioch IV Epifanes rozpoczął hellenizację Judy i wprowadził do Świątyni Jerozolimskiej kult Zeusa Oilimpijskiego wybuchło powstanie, na czele którego stanął początkowo kapłan Matiatasz Hasmoneusz, a potem jego syn Juda zwany Machabeuszem.
W roku 162 p.n.e. powstańcy odnowili kult Jahwe, a po śmierci Judy w roku 160 p.n.e. dowództwo nad powstańcami objął jego brat Jonatan. W roku 142 p.n.e. na czele Judejczyków stanął trzeci z braci - Szymon.
Powstanie zakończyło się przyznaniem Judzie niezależności przez Demetriusza II Nikatora w roku 142 p.n.e.

Najważniejsze wydarzenia powstania Machabeuszy w latach 166-160 p.n.e.

Zobacz także:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-10 20:32:47