Czytaj więcej"/> Drukuj
Małżeństwo – uniwersalna instytucja społeczna, która stanowi podstawę rodziny. Zwyczaje i prawa dotyczące małżeństw różnią się w różnych społecznościach.

Typy małżeństwa

Małżeństwo jest też instytucją prawną. W większości państw dozwolone jest jedynie małżeństwo jednego mężczyzny i jednej kobiety. W niektórych krajach muzułmańskich dozwolone są też małżeństwa poliginiczne, a od niedawna niektóre kraje zachodnie pozwalają na zawieranie podobnych do małżeństw związków pomiędzy osobami tej samej płci ("małżeństwa homoseksualne").
Krytycy związków homoseksualnych (np. Kościół katolicki) twierdzą, że nie spełniają one wymogów małżeństwa, gdyż małżeństwo w Kościele katolickim skierowane jest ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa (KPKan, kan 1055). Ponadto część katolików odwołuje się do argumentu, iż małżeństwa takie stanowią obrazę dla ich uczuć religijnych.
Zwolennicy tych związków twierdzą natomiast, że podstawowym celem małżeństwa jest stworzenie społecznej i prawnej platformy dla wzajemnej miłości dwojga osób (niezależnie od ich płci), wskazują też na fakt, iż małżeństwa osób bezpłodnych są dopuszczane przez Kościół.
W wielu kulturach małżeństwo jest poprzedzone zazwyczaj okresem narzeczeństwa (zob. zaręczyny).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-13 19:45:32