Czytaj więcej"/> Drukuj
MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) - Jeden z najczęściej używanych psychologicznych testów osobowości. Zawiera 566 pytań, na które należy odpowiedzieć "prawda" lub "fałsz". W wyniku daje trzy skale kontrolne, dziesięć skal klinicznych i kilkadziesiąt podskal. Każda skala i podskala testu jest normalizowana do skali tenowej.

Skale kontrolne

Skale kontrolne mają na celu tzw. walidację testu, czyli sprawdzenie, czy jego wyniki mają szansę być uznane za prawdziwe (np. czy badany nie kłamał).

1 - Hd - Hipochondria

Skala miała mierzyć zaburzenia hipochondryczne, w praktyce reaguje także na poziom zaburzeń psychosomatycznych.
Brak podskal.

2 - D - Depresja

Wskaźnik poziomu nastroju.
Podskale:

3 - Hy - Histeria

Mierzy poziom konwersji histerycznej (konwersji, a nie nie osobowości histerycznej).
Podskale:

4 - Pd - Psychopatia

Mierzy poziom zaburzeń psychopatycznych.
Podskale:

5 - Mf - Męskość/kobiecość

Mierzy zaburzenia tożsamości płciowej - kobiecość w przypadku mężczyzn, męskość w przypadku kobiet.
Podskale:

6 - Pa - Paranoja

Mierzy poziom zaburzeń paranoidalnych.
Podskale:

7 - Pt - Psychastenia

Mierzy poziom zaburzeń psychastenicznych (uogólniona nerwica). Obok skali Sc najsłabsza skala testu. Brak podskal.

8 - Sc - Schizofrenia

Zaburzenia schizofreniczne. Skala kiepsko działająca, w praktyce wyniki ponad 70 obserwowano także dla osób nieprzystosowanych społecznie, które mają silne konflikty z otoczeniem, ale niekoniecznie schizofrenię. Prawdziwi schizofrenicy za to często uzyskują wyniki w granicach normy.
Różnica między skalami Pt i Sc stanowi wskazówkę co do możliwej przyczyny obserwowanych zaburzeń (o ile występują). Jeśli skala Pt jest większa, zaburzenia są prawdopodobnie natury nerwicowej, jeśli Sc, rośnie szansa zaburzeń psychotycznych.
Podskale:

9 - Ma - Mania

Zaburzenia hipomaniakalne i maniakalne.
Podskale:

0 - Si - Introwersja społeczna

Wycofywanie się z życia społecznego, nieśmiałość.
Podskale:

Wskaźniki Goldberga

Trzy wskaźniki obliczane na podstawie wartości skal klinicznych, odpowiadające na trzy pytania (do kolejnego pytania należy przejść, jeśli wynikami poprzednich pytań było "tak"):

Niektóre skale dodatkowe

Skale treściowe Wigginsa

Prócz tego istnieje również szereg innych, rzadziej używanych wskaźników i skal.

Literatura

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-04-01 00:28:35