Czytaj więcej"/> Drukuj
Ten artykuł dotyczy mózgu kręgowców.


U kręgowców (w tym człowieka) mózg jest najważniejszą, centralną częścią ośrodkowego układu nerwowego. W przedłużeniu mózgu (rdzeń przedłużony) znajduje się rdzeń kręgowy.
Najważniejsze funkcje mózgu to sterujące, nadzorcze działanie, homeostaza organizmu (m.in. częstość akcji serca, ciśnienie tętnicze krwi, równowaga wodno-elektrolitowa, temperatura ciała), a także wyższe funkcje nerwowe (funkcje pozanwcze, popędowe, pamięć i uczenie się).
Mózg kręgowców bardziej zaawansowanych ewolucyjnie można ogólnie podzielić na: korę mózgową, istotę białą oraz jądra podkorowe. Najwyrażniej wykształcone są pofałdowane, półkule mózgowe, móźdzek. Mózg jest ochraniany kostną pokrywą - czaszką.


Stopień skomplikowania budowy mózgu odzwierciedla zazwyczaj stopień rozwoju ewolucyjnego organizmu. U ssaków mózg składa się z pięciu zasadniczych części. Są to:
  1. kresomózgowie
  2. międzymózgowie
  3. śródmózgowie
  4. tyłomózgowie
  5. rdzeń przedłużony (tyłomózgowie wtórne)
Klinicyści często używają uproszczonego podziału:
  1. półkule mózgu
  2. pień mózgu
  3. móżdżek
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-25 12:05:35