Czytaj więcej"/> Drukuj
Lynn Margulis (ur. 1938) - biolog amerykańska; prof. uniw. w Bostonie (1967 - 1988), uniw. stanu Massachusetts / Amherst (od 1988).
Twórczyni endosymbiotycznej teorii o pochodzeniu mitochondriów i chloroplastów (Origin of Eucaryotic Cells 1970), w której przyjmuje się, że organella te powstały w wyniku symbiozy przodków współczesnych przedstawicieli Eucariota z przodkami współczesnych cyjanobakterii (chloroplasty) oraz bakterii purpurowych (mitochondria). Symbiotyczni przodkowie cyjanobakterii umożliwiały proces fotosyntezy a przodkowie bakterii purpurowych oddychanie tlenowe. Z biegiem ewolucji funkcje metaboliczne pełnione przez te symbionty stały się nieodzowne dla gospodarza a same symbionty stały się organellami komórkowymi. Teoria ta przyjęta początkowo krytycznie, obecnie jest powszechnie uznawana.
Obecnie Margulis jest propagatorką teorii Gai, opartej o koncepcje jakie przedstawił James Lovelock ("Gaia: A New Look at Life on Earth", 1979), zgodnie z którymi cała biosfera jest samoregulującym się superorganizmem, w którym działalność świata żywego wpływa na takie aspekty środowiska planety jak klimat, atmosfera, zasolenie oceanów itp.
Jest także współautorką jednego z obecnie istniejacych systematycznych podziałów świata żywego (Whittaker's five kingdoms of organisms 1971).

Literatura po polsku:

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-02-28 11:03:24