Czytaj więcej"/> Drukuj
Ludwig Andreas Feuerbach (ur. 28 lipca 1804r., zm. 13 września 1872r.), niemiecki filozof.
Feuerbach był uczniem Hegla, należąc do tzw. lewicy heglowskiej. Wkrótce jednak odrzucił heglizm przyjmując w metafizyce poglądy materialistyczne Swoje credo wyraził słowami: "Myśl z bytu a nie byt z myśli". Podkreślał materialność człowieka ("Człowiek jest tym, co je") i na tej podstawie zbudował naturalistyczą etykę i teorię religii. Zwalczał idee nieśmiertelności i nadprzyrodzoności. Religia - jego zdaniem była tworem ludzkim. Jest ona jednak wieczna, gdyż zaspokaja odwieczne potrzeby człowieka. Jest ona także pewną formą samowiedzy człowieka. Bóg został stworzony na obraz człowieka i człowiek - poznając Boga w jego formach - poznaje samego siebie. Poznanie rzeczy może - zdaniem Feuerbacha - następować tylko przez zmysły (sensualizm), a poznanie innego człowieka - także poprzez "poszukiwanie prawdy w dialogu".
Filozofia Feuerbacha oddziaływała na Marksa i Engelsa, którzy początkowo byli jego zwolennikami.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-26 17:40:35