Czytaj więcej"/> Drukuj
Ludobójstwo - termin ten został użyty po raz pierwszy w czasie procesu norymberskiego na określenie prowadzonego przez hitlerowską III Rzeszę wyniszczania całych narodów, grup etnicznych, religijnych lub społecznychŻydów, Cyganów, homoseksualistów.
Podczas procesu norymberskiego ludobójstwo zostało uznane za zbrodnię przeciwko ludzkości.
W 1948 roku ONZ uchwaliło konwencję w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.
Samo zjawisko jest o wiele starsze – ludobójstwem było na przykład wyniszczenie Jaćwingów i Prusów przez Krzyżaków w XIII-XIV w., represje Anglików w Irlandii w XVII wieku za rządów Olivera Cromwella, wyniszczenie Wandei w XVIII wieku przez rządowe "kolumny piekielne" w okresie Rewolucj Francuskiej. W XX wieku ludobójstwo było zjawiskiem powszechnym w czasie wojen, by wspomnieć tylko rzeź Ormian dokonaną przez Turków, ludobójstwa wielu mniejszości narodowych przeprowadzane przez Związek Radziecki i rzezie dokonywane przez walczące strony w Afryce i Azji.
Eksterminacja ludności miała też miejsce w czasie kolonizacja obu Ameryk, w szczególności Ameryki Północnej, gdzie wpierw Hiszpanie doprowadzili do wytępienia rodzimej ludności na południu kontynentu poprzez zmuszanie ich do niewolniczej pracy, a później amerykańscy pionierzy i wojsko Stanów Zjednoczonych likwidując indiańskie wioski w trakcie kolonizacji środkowej części kontynentu. W obu przypadkach eksterminacja nie była celem samym w sobie, lecz wynikiem ekspansji terytorialnej Europejczyków na ziemiach nowego lądu. Podobnie wyglądała sytuacja w przypadku wyniszczania rdzennej ludności w Ameryce Południowej w północnowschodniej Syberii, gdzie wyniszczona została populacja Ainów czy w Australii, gdzie masowo ginęli Aborygeni.
Często jednak wymieranie tych grup etnicznych było spowodowana nie tylko zmuszaniem ich do ciężkiej pracy czy dosłownym zabijaniem lecz także niemożliwością przystosowania się do nowych warunków kulturowych wprowadzanych przez Europejczyków. Jednoznacznie nie można określić na ile procesy te były celowe i planowe, a na ile wynikały z nieświadomości odpowiednich instytucji.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-13 19:21:29