Czytaj więcej"/> Drukuj
Umiejscowienie poczucia kontroli, poczucie umiejscowienia kontroli (ang. Locus of Control) to psychologiczna teoria Rotter, dotycząca opartego na spostrzeganiu wpływu jednostki na rezultaty zachowań.
Poczucie kontroli ma zazwyczaj charakter antycypacji, oczekiwań sytuacyjnych, związanych z efektami działań w ramach roli społecznej.
Poczucie kontroli może byc wewnętrzne (wewnątrzsterowność) lub zewnętrzne (zewnątrzsterowność).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 15:50:29