Czytaj więcej"/> Drukuj
Litwini - bałtycka grupa etniczna zamieszkująca głównie Litwę, a również Łotwę, Polskę, Rosję i Białoruś. Posługująca się językiem litewskim.
Nazwa Litwini jest pochodna od Litwy, która to nazwa geograficzna została po raz pierwszy zapisana w formie Litua w ok. 1008-1009 roku, w związku ze śmiercią misjonarza Brunona z Kwerfurtu.
Litwini powstali ze związku kilku pomniejszych grup plemiennych, wśród których najważniejszą rolę odgrywali Auksztoci i Żmudzini. Chrystianizacja Litwinów przebiegła najpóźniej z całej Europy (XIV-XV wiek), aktualnie większość Litwinów to katolicy obrządku rzymskiego.
Po okresie polonizacji - przede wszystkim elit, w związku z funkcjonowaniem Rzeczpospolitej Obojga Narodów, od drugiej połowy XIX wieku, Litwini rozbudowują własną kulturę i język. W okresie międzywojennym język litewski został poddany zabiegom oczyszczenia z wpływów języków słowiańskich (głównie polskiego), ocenianych jako nadmiernie.
Aktualnie liczbę Litwinów szacuje się na 3.3 miliony, z uwzględnieniem emigracji, głównie do Stanów Zjednoczonych.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-19 12:38:58