Czytaj więcej"/> Drukuj
Lista gatunków roślin rosnących dziko objętych ścisłą ochroną gatunkową
Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną Dz. U. Nr 168.

brunatnice (Phaeophyta)

krasnorosty (Rhodophyta)

ramienice (Charophyta)

wątrobowce (Marchantiophyta)

mchy (Bryophyta)

paprotniki (Pteridophyta)

nagozalążkowe (pinophytina)

dwuliścienne (magnoliopsida)

jednoliścienne (Liliopsida)

* - brak polskiej nazwy
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-24 12:54:24