Czytaj więcej"/> Drukuj
List otwarty - tekst interwencyjny napisany przez autora (lub sygnatariuszy) w formie bezpośredniej do odbiorcy, podany do publicznej wiadomości (np. poprzez publikację w prasie) w celu zwrócenia uwagi opinii publicznej na przedstawianą sprawę i/lub wymuszenie zajęcia w tej sprawie (określonego) stanowiska przez adresata listu.

Słynne listy otwarte

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-14 05:09:36