Czytaj więcej"/> Drukuj
Lidzbark Warmiński miasto powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim
br />

Historia

Lidzbark (niem. Heilsberg, pierwotna nazwa Lecbark) powstał na miejscu zdobytego przez krzyżaków około 1240r. pruskiego grodu. W 1241 r. krzyżacy postawili na miejscu zniszczonego grodu zamek drewniany, który został zdobyty przez Prusów w następnym roku. W 1243 r. zamek odzyskali krzyżacy. Zamek przekazany został w 1251 r. pierwszemu biskupowi diecezji warmińskiej Anzelmowi. Wkrótce (1261r.) w czasie drugiego powstania pruskiego zamek zmienił właściciela. Zamek odzyskany został po upadku powstania w 1274.
Lidzbark prawa miejskie otrzymał w dniu 12 sierpnia 1308 z nadania biskupa warmińskiego Eberharda. Miasto wybudowano w zakolu rzeki Łyny. Zamek powstał w rozwidleniu między rzekami Łyną i Smysarną. Miasto lokowane zostało na prawie chełmińskim. W nadaniu otrzymało 140 włók ziemi. Herbem miasta jest Baranek Boży z pastorałem. Herb ten nawiązuje do figury herbowej diecezji warmińskiej.
Mury miejskie wybudowano w połowie XIV w., a do miasta prowadziły trzy bramy: Wysoka (Królewiecka), Młyńska i Kościelna oraz Furta Zamkowa. W połowie XIVw. w Lidzbarku trwały intensywne prace budowlane. Budowano: zamek, kościół farny i ratusz. Pod koniec XIV w. w Lidzbarku był już wodociąg.
W latach 1350 - 1795 Lidzbark był siedzibą biskupów warmińskich i stolicą Warmii. W czerwcu 1440r. Lidzbark przystąpił do Związku Pruskiego, a po zakończeniu wojny trzynastoletniej w 1466 r. znalazł się w granicach Polski. Miasto rozsławiały nazwiska znanych biskupów warmińskich oraz Mikołaja Kopernika, który w latach 1503 - 1510 przebywał na zamku w Lidzbarku u swego wuja Łukasza Watzenrode. W latach 1703-1709 Lidzbark okupowali Szwedzi, a w roku 1703 król Szwecji Karol XII spędzał tu zimę. W 1749 r. biskup warmiński Adam Grabowski odnalazł Kronikę Galla, która została ogłoszona drukiem.
W roku 1807 miasto zajęte było przez wojska francuskie, a w 1914 przez wojska rosyjskie. Miasto najbardziej ucierpiało w czasie II wojny światowej, kiedy to doszczętnie zniszczone zostało stare miasto. Ocalał jednak zamek biskupów warmińskich i kościół farny.

Znane osoby związane z Lidzbarkiem

Zabytki

Edukacja

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 02:46:23