Czytaj więcej"/> Drukuj
Użytkownicy komputerów mogą myśleć o licencji jako odniesieniu do tzw. licencji użytkownika (EULA), które są używane przez producentów oprogramowania do wiązania użytkowników dodatkowymi ograniczeniami.
Licencje na oprogramowanie są najczęściej bardzo restrykcyjne i większość użytkowników nie czyta ich w całości. Większość takich licencji ogranicza liczbę komputerów, na których można zainstalować oprogramowanie, liczbę użytkowników którzy mogą go używać i wprowadzają wiele innych ograniczeń, które nie są bezpośrednio związane z technologią. Standardowym elementem każdej niemal licencji oprogramowania jest klauzula o wyłaczonej odpowiedzialności producenta z tytułu używania oprogramowania przez licencjobiorcę, której znaczenie polega na braku jakiejkolwiek odpowiedzialności producentów oprogramowania za np. skutki błędów w programach. W efekcie wielkie fortuny powstały poprzez sprzedawanie dóbr mających minimalny koszt reprodukcji, a opłacanych "za egzemplarz".
Tak zwana licencja GPL i inne licencje Open Source są reakcją na restrykcyjność licencji na oprogramowanie własnościowe
Rodzaje licencji oprogramowania: Określenia związane, ale nie będące licencjami:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-13 07:10:51