Czytaj więcej"/> Drukuj
Lepkość - zdolność płynu do przekazywania pędu pomiędzy warstwami poruszającymi się z różnymi prędkościami.
Różnice w prędkościach warstw często są charakteryzowane przez szybkość ścinania. Przekazywanie pędu zachodzi dzięki pojawieniu się na granicy tych warstw naprężeń ścinających. Wspomniane warstwy są pojęciem hipotetycznym, w rzeczywistości zmiana prędkości zachodzi w sposób ciągły (
Płyn nielepki to płyn o zerowej lepkości.
Istnieją dwie miary lepkości:
Lepkość dynamiczna wyrażająca stosunek naprężeń ścinających do szybkości ścinania:
\[\mu = {\tau \over {\dot \gamma}} \]
Jednostką lepkości dynamicznej w układzie SI jest: kilogrammetr-1sekunda-1
Lepkość kinematyczna jest stosunkiem lepkości dynamicznej do gęstości płynu:
\[\nu = {\mu \over \rho} \]
Jednostką lepkości kinematycznej w układzie SI jest: metr2sekunda-1 Jej nazwa pochodzi od tego, że jest wyrażona jedynie przez wielkości właściwe kinematyce.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-08 08:06:41