Czytaj więcej"/> Drukuj
Leliwa (Leliwczyk, Leliwita) - polski herb szlachecki.
Leliwa_(herb_szlachecki) -

Na błękitnej tarczy widnieją: złoty półksiężyc rogami zwrócony w górę, a nad nim gwiazda tego samego koloru.
W polu błękitnym półksiężyc, rogami do góry obrócony, w środku jego gwiazda ośmiopromienna, półksiężyc i gwiazda – złote (wg. zarządzenia MSW z 2 marca 1938 roku).
Pieczęć z roku 1324, inne pieczęcie: 1339 (kasztelan krakowski Spicymir), 1413 (Jadwiga z Leżenic), 1419 (wojewoda wileński Wojciech Moniwid), 1431 (Niekrasz Butwidowicz). W wyniku unii horodelskiej w 1413 przeniesiony na Litwę.
Herb ten nosili m.in. Tarnowscy, Tyszkiewiczowie. Używają go też miasta Tarnów i Tarnobrzeg. Ornatowski.com podaje 594 nazwiska posługujące się tym herbem.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-02-28 07:59:13