Czytaj więcej"/> Drukuj
Lekarzem nazywamy wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, posiadającego właściwe fachowe wykształcenie, na które składają się studia wyższe na uczelni medycznej oraz kształcenie podyplomowe. Podstawowym zadaniem lekarza jest leczenie pacjentów i profilaktyka zdrowotna.
W Polsce ten tytuł zdobywa się kończąc wydział lekarski na Akademii Medycznej, a do 1950 na wydziałach lekarskich uniwersytetów. Uprawia on do zdobywania wyższych tytułów naukowych (odpowiednik magistra). Prawo wykonywania zawodu zdobywa się po zakończeniu rocznego stażu (do 1973 staż był dwuletni). Obowiązki i prawa lekarza reguluje Ustawa o Zawodzie Lekarza. Znaczny rozwój nauk medycznych spowodował konieczność wprowadzenia specjalizacji i podspecjalności. Tytuł lekarza otrzymują także absolwenci weterynarii (lekarz weterynarii) oraz stomatologii (lekarz stomatologii).

Linki zewnętrzne:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-02-24 12:55:21