Czytaj więcej"/> Drukuj
Legitymizm - zasada opracowana przez przedstawiciela francuskiego rządu Talleyranda, stanowiąca nadrzędny cel obrad Kongresu Wiedeńskiego. Według niej władza królewska pochodzi od Boga, a nie ludu. Zgodnie z tą zasadą żaden z władców nie mógł być usunięty przez poddanych, więc wszyscy monarchowie obaleni przez Napoleona lub Rewolucję musieli powrócić na trony. Legitymizm miał gwarantować ich prawo do dziedzictwa władzy, jednocześnie był próbą przeciwstawienia się hasłom oświeceniowym o prawie narodów do stanowienia o własnym losie. Na mocy tej zasady doszło między innymi do restauracji Burbonów we Francji, Hiszpanii i Królestwie Obojga Sycylii.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-22 03:10:26