Czytaj więcej"/> Drukuj
Leczenie, terapia - szereg czynności medycznych, z użyciem stosownych leków i aparatury, zmierzających do przywrócenia równowagi (homeostazy) organizmu dotkniętego chorobą lub kalectwem.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-28 15:34:21