Czytaj więcej"/> Drukuj
Las_(biologia) -
Las (biocenoza leśna) - kompleks roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących w zwarciu, wraz ze światem zwierzęcym i różnymi czynnikami przyrody nieożywionej oraz związkami, które między nimi występują.
Las lub biocenoza leśna według definicji prof. J. J. Karpińskiego to: "dynamiczny twór przyrody, w którym są zespolone w niepodzielną całość układem zależności, powiązań i wzajemnych wpływów: określona roślinność z przeważającym udziałem form drzewiastych, związanych z nim zwierzętami oraz wykorzystywane przez rośliny i zwierzęta podłoże geologiczne, gleba, woda i klimat".
Naturalny las jest najbardziej złożonym i najtrwalszym ekosystemem lądowym. Charakteryzuje się uwarstwieniem pionowym, w lesie szpilkowym dość prostym (warstwa koron, warstwa krzewów, warstwa runa). Las spełnia ważną rolę w regulacji stosunków wodnych na danym terenie. Na obszarach wylesionych często zdarzają się powodzie, a w górach lawiny śnieżne i błotne. Przeważająca większość lasów w Polsce, to lasy sztuczne, wyhodowane przez człowieka. Jedynym wyjątkiem są szczątki pralasu - puszczy w okolicach Białowieży.

Systematyka lasów

W zależności od przyjętych kryteriów lasy możemy dzielić na różne sposoby i np. biorąc pod uwagę klimat i strefowy układ roślinności w bardzo skrótowy sposób lasy możemy podzielić na: Ze względu na ich skład i przynalezność geograficzną możemy wyróżnić: Z uwagi na zagospodarowanie lasów możemy zróżnicować je na: Zobacz też zespół leśny
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-21 12:10:48