Czytaj więcej"/> Drukuj

Kwiat to organ roślin nasiennych, w którym wykształcają się wyspecjalizowane elementy służące do rozmnażania.
Dokładnie mówiąc, jest to skrócony pęd lub odcinek pędu przekształcony w organ, którego poszczególne części służą, bezpośrednio lub pośrednio, do rozmnażania płciowego (generatywnego), ma on ograniczony wzrost i liście przekształcone w elementy kwiatu.

- odpowiedniki kwiatostanów u roślin okrytonasiennych

Kwiat jest charakterystyczny dla roślin nasiennych (czyli kwiatowych), obejmujących rośliny nagonasienne i rośliny okrytonasienne. Rozwija się z merystemu wierzchołkowego, w którym nastąpiło przekształcenie wegetatywnego wierzchołka wzrostu w wierzchołek generatywny.

Budowa morfologiczna kwiatu

Pojedynczy kwiat zbudowany jest z częsci płonnych nie związanych bezpośrednio z rozmnażaniem, oraz z części płodnych. Części płodne to pręciki z woreczkami pyłkowymi, są to organy męskie oraz owocolistki z zalążkami - organy żeńskie. Z części płonnych (sterylnych) kwiatu zbudowana jest okrywa kwiatowa, która u roślin nagonasiennych jest bardzo niepozorna a niejednokrotnie nie występuje wcale, u roślin okrytozalążkowych zaś jest różnorodna i czasami bardzo okazała. W przypadku roślin nagonasiennych nieosłonięte zalążki leżą na pojedynczych owocolistkach. Zaś u roślin okrytonasiennych jeden lub kilka zrośniętych owocolistków tworzy słupek, w jego dolnej częsci tworzącej zalążnię, zamknięte są zalążki.
Kwiat rozwija się z pączków kwiatowych jako pęd boczny w pachwinie przysadki (liścia przykwiatkowego, wspierającego). Umieszczony jest na szypułce lub jest siedzący.

Części składowe kwiatu:

Rodzaje kwiatów

Kwiaty dzielą się na obupłciowe (hermafrodytyczne), w których występują jednocześnie pręciki i owocolistki oraz jednopłciowe (rozdzielnopłciowe), w których wykształciły sie tylko pręciki lub tylko owocolistki. Kwiaty jednopłciowe są zatem kwiatami męskimi lub żeńskimi. Dla roślin nagonasienych charakterystyczne są kwiaty jednopłciowe, zaś u okrytonasiennych najczęściej spotykany typem kwiatów są kwiaty obupłciowe. W przypadku roślin o kwiatach jednopłciowych na jednej roślinie mogą wykształcić się kwiaty wyłącznie jednego typu żeńskie lub męskie, są to rośliny dwupienne (np. cis, wierzba) lub też kwiaty obu płci, rośliny jednopienne (np. sosna, leszczyna, kukurydza). Dosyć często spotyka się formy mieszane. Występują także formy nijakie (bez pręcików i słupków), które służą za powabnie (kwiaty brzeżne u chabra bławatka.

Wzory kwiatowe

Budowę morfologiczną kwiatu możemy przedstawić wykonując narys, czyli rysunek schematyczny, na którym zaznaczona jest zalążnia i okółki kwiatu na przekroju poprzecznym. Stosuje się także wzory kwiatów, czyli zapisuje budowę kwiatu za pomoca umownych liter i cyfr. Są to następujące symbole: (liczby przy powyższych literach oznaczają ilość członów w okółku)
Wzory kwiatowe dotyczą raczej całej rodziny, niż konkretnego gatunku - przykładem może być wzór kwiatu dla rodziny liliowatych, do której należy tulipan: *P3+3A3+3G(3), co oznacza, że jest to kwiat promienisty, z kwiatem pojedynczym składającym się z dwóch 3-członowych okółków, z dwoma 3-członowymi okółkami pręcików i 3-krotnym słupkiem (zrośniętym z 3 owocolistków).

Znaczenie kwiatów

Symbole kwiatowe

Obowiązujące kiedyś symbole kwiatowe: Kolory kwiatów także miały swoją symbolikę: Kwiaty w pąkach w kolorach jasnych symbolizowały kobiecość, a kwiaty ciemniejsze i rozwinięte - męskość.

Kwiaty i kwiatostany

Kwiat -
- przykład kwiatu pojedynczego rośliny okrytonasiennej
Kwiat -
- przykład kwiatów zebranych w kwiatostany (kotki) u rośliny okrytonasiennej
Kwiat -
- przykład kwiatostanu (koszyczek) rośliny okrytonasiennej

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-02 08:44:19