Czytaj więcej"/> Drukuj

Kwas solny, kwas chlorowodorowy (HCl) - kwas będącym roztworem chlorowodoru w wodzie. Czasami kwasem solnym nazywa się też roztwór chlorowodoru w innych rozpuszczalnikach polarnych np: w acetonie. Rozcieńczony kwas solny znajduje się w żołądku człowieka i ssaków - pomaga w trawieniu.

Otrzymywanie

Cząsteczka wodoru reaguje z cząsteczką chloru dając dwie cząsteczki chlorowodoru. Maxymalne stężenie wynosi 38%
H2 + Cl2 → 2HCl

Właściwości

Jest jednym z najsilniejszych (w sensie wysokiego pKa) kwasów nieorganiczych - znacznie silniejszym od kwasu siarkowego czy azotowego, nie ma on jednak własności utleniających i dlatego jego działanie żrące wydaje się pozornie słabsze od kwasów tlenowych. Mocniejsze od niego są tylko kwas chlorowy, kwas bromowodorowy i kwas jodowodorowy, jednak w przypadku tych kwasów nie można uzyskać ich zbyt wysokich stężeń w wodzie.
Chlorowodór rozpuszcza się w wodzie w ilości maksymalnie 36.7% w temperaturze 20 ° C i dlatego nie można uzyskać bardziej stężonego kwasu solnego niż 36.7%. Ze wzrostem temperatury maksymalne stężenie chlorowodoru w wodzie dość szybko maleje i dlatego stężony kwas solny wykazuje silną tendencję do uwalniania gazowego chlorowodoru (dymienia). Kwas solny o stężeniu poniżej 30% nie wykazuje już jednak tendencji do dymienia.
Wodny kwas solny jest bezbarwny. Roztwór chlorowodoru w acetonie i eterach posiada ostre, żółte zabarwienie.
Jego nazwa wywodzi się z czasów, gdy otrzymywano go poprzez działanie stężonym kwasem siarkowym na sól i rozpuszczanie zebranego gazu.

Zastosowanie

Jest jednym z najważniejszych kwasów w przemyśle. Wykorzystuje się go między innymi do oczyszczania powierzchni metali oraz ekstrakcji rud. Ponad to, wraz z kwasem azotowym tworzy wodę królewską - roztwór, który rozpuszcza nawet złoto.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-30 20:29:33