Czytaj więcej"/> Drukuj
Kultura przeworska to kultura epoki żelaza rozwijająca się między III w. p.n.e. a V w. n.e., na terenach Polski i Ukrainy. Cechą charakterystyczną tej kultury są tak zwane groby księżycowe odkryte na terenie Kujaw i Śląska. Kultura ta objęła swym zasięgiem obszar Wielkopolski, Kujaw, Mazowsza, części Podlasia, Dolnego i Środkowego Śląska, północno-zachodnią część Górnego Śląska oraz Małopolskę. Nazwę przyjęła od cmentarzyska w Gaci koło Przeworska. Kultura ta rozwinęła się w wyniku napływu na te tereny Celtów na początku III w. p.n.e. Przedstawicielami tej kultury były federacje plemion znane jako Lugiowie (nazwa celtycka), a później Wandalowie (nazwa germańska). Podstawą gospodarki tej kultury było przede wszystkim rolnictwo oraz hodowla zwierząt.
Kultura przeworska istniała równocześnie z kulturą wielbarską, upadła w czasie wędrówek ludów.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-05 23:05:07