Czytaj więcej"/> Drukuj
Kult - wszelkie zachowania i praktyki religijne czynione wobec istoty kultu. Czynności kultowe mają na celu ułatwienie kontaktu człowieka z istotami boskimi. Jeden z elementów systemu religijnego. Najczęstsze formy kultu to modlitwa i ofiary.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-05 18:29:10