Czytaj więcej"/> Drukuj
Chan Kubilaj, Kubilaj Chan (1216-1294), wnuk Czyngis-chana, piąty wielki chan mongolski.
W 1259 roku Kubilaj został wielkim chanem mongolskim. Dzięki jego rządom imperium mongolskie znalazło się u szczytu rozwoju. Przeniósł on stolicę swego imperium z Karakorum do Chanbałyku, czyli współczesnego Pekinu. W roku 1271 założył mongolską dynastię Yuan. Po podbiciu Chin, zakończył panowanie dynastii chińskich i w roku 1279 został cesarzem chińskim, władcą olbrzymiego imperium.
Państwa sąsiadujące z cesarstwem chana Kubilaja zmuszone były uznać jego zwierzchnictwo. Nie powiodły się plany Kubilaja, mające na celu podbicie Japonii i Jawy. Mimo, iż Kubilaj był wyznania buddyjskiego, był zainteresowany rozwijającym się na świecie chrześcijaństwem i zapraszał misjonarzy do odwiedzania Chin. Chan wspierał również rozwój rzemiosła, nauki i sztuki. Jednym z obcokrajowców, którzy odwiedzali w tym czasie jego dwór, był Marco Polo.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-20 04:45:29