Czytaj więcej"/> Drukuj
Kubań - rzeka w Rosji, w zachodniej cześci Przedkaukazia, na terenach Republik: Adygiejskiej i Karaczajsko - Czerkieskiej, o długości 906 km. Powierzchnia jej dorzecza wynosi blisko 57,9 km². Rzeka wypływa z Kaukazu, ze stoków Elbrusu i uchodzi deltą o powierzchni 4,3 km² do Morza Azowskiego. Płynie przez Nizinę Kubańską szeroką doliną.
Jej gówne dopływy to: Łaba, Urup, Teberda, Bieła (l.). Rzeka służy do nawadniania (Zbiornik Krasnodarski). Część wód Kubania została skierowana kanałem do rzeki Jegorłyk, należącej do dorzecza Donu. Jest żeglowna w dolnym biegu. Główne miast leżące nad rzeką to: Karaczajewsk, Armawir, Krasnodar, Czerkiesk. Głównym portem morskim nad tą rzeką jest leżący w delcie Temriuk.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-16 13:11:59