Czytaj więcej"/> Drukuj
Książański Park Krajobrazowy znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego i leży na granicy Przedgórza Sudeckiego i Sudetów Środkowych. W obrębie gmin Wałbrzych, Świdnica, Stare Bogaczowice, Dobromierz i Świebodzice.
Park utworzono 28 października 1981 roku. Zajmuję powierzchnię 3155, a jego otulina - 5933ha.
Ze względu na rzeźbę terenu oraz budowę geologiczną obszar Parku podzielono umownie na 3 podstawowe Zespoły:

Flora

Park odznacza się wielkim zróżnicowaniem biotopów. Liczba gatunków roślin waha się od 181 do 229. Szczególnie licznie występują mchy i porosty. 29 gatunków podlega ochronie, z czego 19 całkowitej. Wiele pomników przyrody, głównie cisów, m.in. cis Bolko, a także 3 zabytkowe aleje drzew: 2 lipowe i jedna kasztanowa. Obszary leśne dzielą się na:

Fauna

Rezerwaty

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-06-05 20:40:19