Czytaj więcej"/> Drukuj
"Krzyżacy" - tytuł powieści historycznej Henryka Sienkiewicza, drukowanej w czasopismach w latach 1897-1900, a wydanej w postaci książkowej w roku 1900.
W okresie publikacji powieść była protestem przeciwko germanizacji prowadzonej przez władze zaboru pruskiego. Sienkiewicz pisał "Krzyżaków" "ku pokrzepieniu serc" Polaków. Chciał, aby jego książka ukazywała Polskę w okresie świetności jej oręża.
Tłem historycznym "Krzyżaków" Sienkiewicza jest fragment historii Polski, przedstawiający konflikt jagiellońskiej Polski z zakonem krzyżackim.
Na tle znaczących wydarzeń historycznych autor opisuje dzieje barwnych i wyrazistych postaci. Bohaterami powieści są: Jurand ze Spychowa i jego córka Danusia, a także polski rycerz Maćko i jego bratanek Zbyszko z Bogdańca. Tragiczna miłość Zbyszka i Danusi stanowi wątek melodramatyczny, a walka ze zdradzieckimi Krzyżakami miała podnosić ducha Polaków pod zaborami.
Kulminacją powieści jest zwycięska bitwa pod Grunwaldem, przedstawiona jako tryumf oręża polsko-litewskiego.
Najwspanialszy obraz batalistyczny w literaturze polskiej - zwycięstwo oręża polskiego pod Grunwaldem - Sienkiewicz odtworzył według Jana Długosza, choć całości patronował również znany obraz Jana Matejki.
Książkowe wydanie powieści w roku 1900 uwieńczyło jubileusz dwudziestopięciolecia pracy pisarza.
W roku 1960, w 550 rocznicę bitwy pod Grunwaldem, powstał polski film w reżyserii Aleksandra Forda, pt. "Krzyżacy" oparty na powieści Sienkiewicza.
Książka została przetłumaczona na 25 języków i była pierwszą książką wydaną po roku 1945.
Bohaterowie:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-26 02:41:04