Czytaj więcej"/> Drukuj
Kryteria konwergencji - są to ustalone w Traktacie o Unii Europejskiej wskaźniki ekonomiczne i zasady, jakie powinna spełniać polityka gospodarcza danego państwa, które aspiruje do członkostwa w Unii Gospodarczo-Walutowej (UGW) i tym samym do strefy euro. Aby móc w swojej narodowej gospodarce wprowadzić euro jako powszechny środek pieniężny, dane państwo musi zagwarantować:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-24 13:07:17