Czytaj więcej"/> Drukuj
Br - Kr
 
Ar
Kr
Xe  
 
 
Krypton -

Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.*Krypton, Kr, 36
Własności metalicznegaz szlachetny
Grupa, okres, blok18 , 4, p
Gęstość, twardość3,708 kg/m3, bd
Kolorbezbarwny
Własności atomowe
Masa atomowa83,798 u
Promień atomowy (obl.)bd (88) pm
Promień kowalencyjny110 pm
Promień van der Waalsa202 pm
Konfiguracja elektronowahref="Argon.html" title="Argon" >Ar3d104s24p6
e- na poziom energetyczny2, 8, 18, 8
Stopień utlenienia0
Własności kwasowe tlenkównieznane
Struktura krystalicznaregularna ściennie
centrowana
Własności fizyczne
Stan skupieniagazowy
Temperatura topnienia115,79 K
(-157,36 °C)
Temperatura wrzenia119,93 K
(-153,22 °C)
Objętość molowa27,99×10-3 m3/mol
Ciepło parowania9,029 kJ/mol
Ciepło topnienia1,638 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconejbd
Prędkość dźwięku1120 m/s (293,15 K)
Pozostałe dane
Elektroujemność3,00 (Pauling)
bd (Allred)
Ciepło właściwe248 J/
Przewodność właściwabd
Przewodność cieplna0,00949 W/
I Potencjał jonizacyjny1350,8 kJ/mol
II Potencjał jonizacyjny2350,4 kJ/mol
III Potencjał jonizacyjny3565 kJ/mol
IV Potencjał jonizacyjny5070 kJ/mol
V Potencjał jonizacyjny6240 kJ/mol
VI Potencjał jonizacyjny7570 kJ/mol
VII Potencjał jonizacyjny10710 kJ/mol
VIII Potencjał jonizacyjny12138 kJ/mol
Najbardziej stabilne izotopy*
izotopwyst.o.p.r.s.r.e.r. MeVp.r.
78Kr 0,35% stabilny izotop z 42 neutronami
80Kr 2,25% stabilny izotop z 44 neutronami
81Kr {syn.} 2,29×105 lat w.e. 0,281 81Br
82Kr 11,6% stabilny izotop z 46 neutronami
83Kr 11,5% stabilny izotop z 47 neutronami
84Kr 57% stabilny izotop z 48 neutronami
85Kr {syn.} 10,756 lat β- 0,687 85Rb
86Kr 17,3% stabilny izotop z 50 neutronami
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.
*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu,
w.e.=wychwyt elektronu

Chemia > Pierwiastek chemiczny > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo


Krypton (Kr, łac. krypton) to gaz szlachetny z VIII grupy głównej. Posiada kilkanaście izotopów z przedziału mas 72-94. Trwałe są izotopy: 78, 80, 82, 83, 84 i 86.
Występuje w atomsferze ziemskiej w ilości ok. 1,14 ppm, oraz jest obecny jako jeden z produktów rozpadu promieniotwórczego przy złożach rud uran i pluton.
Odkryty w roku 1898 przez W. Ramsaya i M.W. Traversa.
Kryptom jest niereaktywnym gazem szlachetnym, znane są tylko nieliczne jego sole fluorkowe, związki klatratowe z wodą oraz kompleks kryptonu(0) z hydrochinonem.
Znaczenie biologiczne - brak.
Krypton jest bezbarwnym, niereaktywnym gazem. Reaguje tylko z gazowym fluorem pod wysokim ciśnieniem, tworząc fluorki kryptonu oraz tworzy kompleksy klatratowe z wodą i hydrochinonem. Jedyne jego praktyczne zastosowanie to jego detekcja umożliwiająca wyszukiwanie rud uranu.
86Kr ma pomarańczowoczerwoną linię w widmie atomowym., która stanowiła do roku 1983 wzorzec metra w systemie SI. 1 metr = długość fali tej linii razy 1650763,73.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-19 11:21:18