Czytaj więcej"/> Drukuj
Krużganek -
Krużganek - pojęcie architektoniczne - arkadowy długi korytarz okalający przeważnie wewnętrzny dziedziniec. Pełnił funkcję komunikacyjną , na ogół przekryty sklepieniem lub stropem. W średniowieczu stanowił część klasztoru lub zamku. W okresie renesansu w pałacach budowano krużganki wielokondygnacyjne. Z tego okresu pochodzą krużganki na Wawelu, w Baranowie Sandomierskim. Z czasów gotyku zachowały się krużganki np. na zamku w Lidzbarku Warmińskim. Przykładem krużganka okalającego kościół w okresie baroku są krużganki w Świętej Lipce .
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-01-19 13:44:34