Czytaj więcej"/> Drukuj
Krasnorosty (Rhodophyta) - gromada wyspecjalizowanych glonów licząca mniej więcej 4 tysiące gatunków. Jak sama nazwa wskazuje, prócz chlorofilu (a i d) zawierają także inne barwniki, a mianowicie czerwoną fikoerytrynę i niebieski fikocyjan. Materiałem zapasowym krasnorostów jest skrobia krasnorostowa, florydozydy i substancje lipidowe. Cechą charakterystyczną krasnorostów jest brak stadium wiciowego, odróżniający je od większości glonów. Ściana komórkowa zbudowana jest z celulozy lub ksylanu i amorficznego śluzu zawierającego agar. Plastydy krasnorostów zawierają pojedyncze tylakoidy podobne do tylakoidów sinic, a odmienne od "ułożonych" w stosy tylakoidów innych glonów. Krasnorosty rozmnażają się na drodze oogamii, poprzez nieruchome gamety męskie (spermacja) i nieruchome gamety żeńskie (kaprogonia). Większość krasnorostów to glony morskie, bentosowe, ale zdarzają sie też epifity, a nawet pasożyty. Formy podobne do koralowców, o ścianach inkrustowanych węglanem wapnia lub magnezu mają znaczenie dla kształtowania wapiennych raf koralowych (koralka, skalinek). Żyją w środowisku wodnym.
Formy kopalne krasnorostów znane są z warstw paleozoicznych.
W gromadze krasnorostów wyróżnia się trzy klasy (wg starszej klasyfikacji tylko dwie pierwsze):
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-11-24 13:53:16