Czytaj więcej"/> Drukuj
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) to organ państwowy powołany przez ustawę o radiofonii i telewizji, uchwaloną przez Sejm RP 29 grudnia 1992 roku. W skład Komisji wchodzi 9 członków wybieranych przez: Sejm - 4 członków, Senat - 2, Prezydenta RP - 3. Kadencja trwa 6 lat, co dwa lata zmienia sie 1/3 składu Rady.
Główne zadania: Przewodniczący Rady: Zastępcy przewodniczącego Rady: Sekretarze Rady: Członkowie Rady:

Link zewnętrzny

Oficjalna strona KRRiT
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-06 15:54:07