Czytaj więcej"/> Drukuj
Kręgowce
Kręgowce -

Systematyka
Domena: eukarioty
Królestwo: zwierzęta
Typ: strunowce
Podtyp kręgowce
Nazwa systematyczna
Vertebrata
Kręgowce (Vertebrata) - zazwyczaj wyróżniane jako takson w randze podtypu. Jest to silnie zróżnicowana morfologicznie grupa zwierząt zaliczanych do typu strunowców. Zazwyczaj synonimizuje się je z czaszkowcami (Craniota). Jak wskazuje sama nazwa "kręgowce" charakteryzują się wykształconym, skostniałym kręgosłupem stanowiącym ochronę dla rdzenia kręgowego. Kręgosłup stanowi również oś szkieletu tych zwierząt, do którego u większości z nich przymocowane są inne elementy szkieletu: żebra i kończyny. Dzięki takiej budowie, kręgowce w czasie swojego ewolucyjnego rozwoju zdołały opanować prawie wszystkie środowiska Ziemi. Kręgowce posiadają dobrze rozwinięty układ krwionośny i mocny, sztywny szkielet oraz dobrze rozwinięte narządy zmysłów: wzrok, słuch, węch.
Najstarsze skamieniałości kręgowców znane są z osadów kambru.

Drzewo filogenentyczne:

Szczękowce dzielimy na

Obowiązujący podział systematyczny:

Przedstawicielami żuchwowców są: Przedstawicielami bezżuchwowców są:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-03-01 17:12:55