Czytaj więcej"/> Drukuj
Krążownik ciężki - historyczna klasa dużych okrętów artyleryjskich, podklasa krążowników. Klasa ta wykształciła się w 1922 roku, po zawarciu Traktatu Waszyngtońskiego, dlatego okręty te nazywane były też krążownikami waszyngtońskimi. Podstawowym ich zadaniem było wspieranie innych okrętów w czasie bitew morskich, współdziałanie w ramach większych zespołów i niszczenie wrogiej żeglugi.

Powstanie

Podpisany przez główne potęgi morskie Traktat Waszyngtoński ograniczył wyporność nowo budowanych krążowników do 10 000 ton, kaliber dział - do 203 mm (8 cali), a ilość dział głównego kalibru na okręcie - maksymalnie do 10. Parametry te zostały ustalone pod wpływem Brytyjczyków, którzy właśnie wybudowali serię krążowników typu "Hawkins" o wyporności 9800 ton i uzbrojeniu w 7 dział 190 mm. Większość potęg morskich zaczęła w następstwie budować krążowniki o maksymalnej dopuszczalnej wyporności i kalibrze dział 203 mm. Jednym z pierwszych zbudowanych był udany brytyjski typ "County", słabo opancerzony, lecz o dużej odporności konstrukcji.
W odróżnieniu od budowanych na przełomie wieków krążowników pancernych, nowo budowane krążowniki ciężkie konstrukcyjnie wywodziły się z dużych krążowników lekkich. W zasadzie jedyną różnicę między dużymi krążownikami lekkimi a krążownikami ciężkimi stanowiło uzbrojenie - krążowniki lekkie miały armaty kalibru 150-155 mm. Japońskie krążowniki lekkie typu "Mogami" zostały nawet bez większych trudności przebudowane na krążowniki ciężkie, po ich przezbrojeniu w 10 dział 203 mm. Również amerykańskie krążowniki lekkie i ciężkie z końca II wojny światowej były w dużym stopniu zunifikowane, przy podobnych wymiarach, wyporności i opancerzeniu.
Siłę bojową krążowników ciężkich określały elementy takie jak: uzbrojenie - zarówno ilość dział jak i ich rozmieszczenie, dające ciężar salwy burtowej i siłę ognia okrętu, opancerzenie - jego grubość i rozmieszczenie dające mu niezatapialność i odporność na ciosy oraz prędkość - decydująca o możliwościach unikania silniejszego przeciwnika (tu też mieści się zasięg okrętu).

Wyporność

Wyporność standardowa większości okrętów tej klasy budowanych przed drugą wojną światową oscylowała w traktatowych granicach 10000 ton. Wyjątkami były okręty japońskie i niemieckie budowane w okresie poprzedzającym wojnę. Japończycy wybudowali serię 8 krążowników ciężkich typów "Myoko" i "Atago" o wyporności przekraczającej 13 400 ton, mimo iż oficjalnie podawano wyporność 9300 ton. Drugim przypadkiem były wspomniane krążowniki typu "Mogami" o wyporności 12400 ton, zbudowane jako lekkie, uzbrojone początkowo w 15 dział kalibru 155 mm z założeniem, że pięć trzydziałowych wież zostanie zastąpionych taką samą ilością wież dwudziałowych z działami kaliber 203 mm; krążowniki lekkie nie były bowiem objęte restrykcjami traktatowymi. Niemcy z kolei zbudowali serię tzw. "pancerników kieszonkowych" (panzerschiff) o wyporności 11 700 ton, uzbrojonych w 6 dział kalibru aż 280 mm, które w 1941 roku przeklasyfikowano na ciężkie krążowniki. Niemcy zbudowali następnie "klasyczne" ciężkie krążowniki typu "Admiral Hipper" o wyporności aż 14 200 ton. Rzadziej budowano mniejsze okręty, o wyporności około 8000 ton, jak brytyjskie "oszczędnościowe" krążowniki typu "Exeter".
W okresie II wojny światowej, gdy ograniczenia z przyczyn oczywistych przestały być przestrzegane, wyporność nowo budowanych (w zasadzie już tylko w USA) krążowników ciężkich wzrosła, przekraczając 13 000 ton i sięgając 17 200 ton w powojennym typie "Des Moines" - ostatnich ciężkich krążownikach.

Uzbrojenie

Krążownik_ciężki -

Uzbrojenie główne krążowników ciężkich było wyjątkowo jednolite - w zdecydowanej większości okrętów składało się z 8 lub 9 dział kalibru 203 mm, rozmieszczonych w 2- lub 3-działowych wieżach. Japońskie mniejsze krążowniki ciężkie typu "Furutaka" miały 6 dział, podobnie jak brytyjski typ "Exeter", natomiast większe krążowniki japońskie miały 10 dział. Jedyne wyjątki odnośnie kalibru dział, a przez to będące okrętami trudnymi do jednoznacznego zaklasyfikowania, stanowiły wspomniane niemieckie "pancerniki kieszonkowe" uzbrojone w 6 dział kalibru 280 mm i radzieckie okręty typu "Kirow" i dalsze, które przy wyporności powyżej 8000 ton nosiły jedynie 9 dział kalibru 180 mm. Podobnie brytyjskie "przedwaszyngtońskie" krążowniki typu "Hawkins" były uzbrojone w 5 - 7 dział 190 mm.
Artyleria pomocnicza składała się z uniwersalnych dział średniego kalibru umieszczonych zwykle w dwulufowych wieżach, przeznaczonych do zwalczania celów zarówno nawodnych jak i powietrznych. W związku z wzrastającym zagrożeniem ze strony samolotów montowano coraz większą liczbę szybkostrzelnych małokalibrowych działek przeciwlotniczych o kalibrze od 20 do 40 mm. Dobrym przykładem mogą być okręty japońskie, np. wspomniany krążownik "Atago" miał na początku 4 działa uniwersalne 120 mm i 8 działek przeciwlotniczych 25 mm; z czasem wymieniono działa 120 mm na 8 x 127 mm, dodano 8 działek 25 mm, a po kolejnych modernizacjach liczba działek wzrastała do 32, a potem do 60.
Okręty amerykańskie miały zazwyczaj 9 dział kalibru 203 mm w trzech trzydziałowych wieżach i 8 - 12 dział uniwersalnych kalibru 127 mm oraz małokalibrową artylerię przeciwlotniczą. Na okrętach niemieckich, brytyjskich i francuskich najczęściej montowano 8 dział kalibru 203 mm i artylerię przeciwlotniczą składającą się z 8 - 12 dział kalibru 100 - 105 mm oraz artylerię małokalibrową.
Oprócz artylerii na krążownikach montowano też wyrzutnie torpedowe - nie wszystkie okręty jednak posiadały tę broń w swym arsenale. Najczęściej stosowano torpedy kalibru 533 mm. Japończycy używali torped kalibru 609 mm, tak zwanych "Długich lanc". Ilość wyrzutni wahała się od 8 do nawet 16 w przypadku okrętów japońskich. Japońska doktryna kładła bardzo duży nacisk na użycie tych bardzo skutecznych podwodnych pocisków. W japońskiej marynarce doprowadzono do perfekcji taktykę torpedową, japońskie ataki torpedowe były zabójcze ze względu zarówno na jakość użytych torped i ich siłę niszczącą, jak i skuteczność, jeśli chodzi o celność i szybkość wyrzucania salw torpedowych.

Opancerzenie

Opancerzenie krążowników ciężkich było znacznie słabsze niż na pancernikach, w dużej liczbie okrętów tej klasy porównywalne z opancerzeniem krążowników lekkich. Właśnie opancerzenie było ogólnym słabym punktem tej klasy. W wielu konstrukcjach ograniczało się ono jedynie do najistotniejszych obszarów, a jego grubość nie dochodziła do 100 mm. Rzadko grubość pancerza przekraczała 150 mm. Na przykład brytyjskie krążowniki ciężkie typu "Exeter" miały opancerzenie burtowe o grubości 76 mm, pokładu 51 mm i tyle samo na wieżach artylerii głównej. Wprawdzie były to okręty budowane jako "oszczędnościowe", o wyporności 8390 ton, uzbrojone w 6 dział 203 mm, jednakże pozostałe brytyjskie krążowniki ciężkie typu "County" nie miały praktycznie pancerza burtowego, poza burtami ze stali grubości 25 mm, a jedynie komory amunicyjne miały chronione pancerzem 100 mm. Niemiecki typ "Admiral Hipper", pomimo swojej wielkości, miał grubość pancerza burtowego jedynie 80 mm, lecz za to wież artylerii od frontu 160 mm.
Pierwsze francuskie okręty tej klasy były praktycznie nieopancerzone, a włoskie słabo opancerzone, jednakże w latach trzydziestych Francuzi zbudowali silnie opancerzony krążownik "Algerie" (burty 110 mm), a Włosi serię 4 krążowników typu "Zara" o wyporności 11 500 ton, z najlepszym wówczas opancerzeniem burt 150 mm.
Amerykańskie okręty wczesnych typów np. typu "Houston" ("Northampton"), o wyporności 9010 ton, miały opancerzenie: 95 mm na burtach, 51 mm na pokładzie, 63 mm - wieże artylerii głównej, jednak już kolejne typy amerykańskich krążowników były jednymi z najlepiej opancerzonych okrętów tej klasy. Następne okręty typu "New Orleans" wypierały 10 100 ton i miały opancerzenie odpowiednio: 127, 57 i 152 mm. Jednostki typu "Baltimore" budowane w dużej liczbie podczas wojny, miały pancerz burtowy 152 mm, pokładowy 64 mm i artylerii aż 203 mm.
Większość okrętów japońskich legitymowała się większą wypornością od ich zachodnich odpowiedników, jednakże grubość ich pancerza burtowego nie przekraczała 102 mm, znacznie słabiej opancerzone były wieże. Wspomniane już okręty typu "Atago" miały stosunkowo silną konstrukcję i potężną nadbudówkę. Działa były rozmieszczone aż w 5 wieżach - razem wzięte, utrudniało to wzmocnienie opancerzenia (każda z wież musiała mieć własne barbety i ciągi amunicyjne, które dużo ważyły). Pancerz burtowy miał grubość 125 mm w okolicy komór amunicyjnych, pokładowy 35 mm, a artylerii 25 mm - jak na okręt o wyporności 13 400 ton nie są to najwyższe wartości.

Prędkość

Trzecim czynnikiem określającym zdolność i siłę bojową jest prędkość. Umożliwia ona skuteczniejsze manewrowanie i unikanie ciosów, a w razie konieczności oderwanie się od przeciwnika. Krążowniki ciężkie, z racji swej mniejszej od pancerników odporności na ciosy oraz zadań jakie przed nimi postawiono musiały mieć stosunkowo dużą prędkość. Okręty te otrzymywały siłownie turbinowe o mocy przekraczającej 70000, a nierzadko nawet 100 tys. KM, które pozwalały na uzyskanie prędkości powyżej 32 węzłów. Okręty amerykańskie, na przykład typu "New Orleans", miały siłownie turbinowe o mocy 107 tys KM pozwalające rozwijać maksymalną prędkość 32,7 węzła. Typ "Houston" miał takie same siłownie i rozwijał 32,5 węzła. Japońskie okręty były zazwyczaj trochę szybsze od amerykańskich, np. krążowniki typu "Furutaka" - 102 tys. KM i 34,5 węzła, typ "Atago" - 130 tys. KM i 35,5 węzła.
Zazwyczaj stosowanym typem napędu były siłownie turbinowe; jedynym wyjątkiem był, przeklasyfikowany zresztą na ciężki krążownik, a zbudowany jako klasa pomiędzy okrętem liniowym a krążownikiem ciężkim, typ niemiecki "Deutschland", tzw. "pancernik kieszonkowy". Siłownia na trzech jednostkach tego typu była bardzo nietypowa i składała się z silników wysokoprężnych pozwalających rozwinąć prędkość maksymalną wynoszącą 28 węzłów.

* * *

Krążowniki ciężkie podzieliły los pancerników, a może szerzej: wszystkich ciężkich okrętów artyleryjskich. W związku z rozwojem lotnictwa i brakiem odporności na atak z powietrza, zaprzestano ich budowy. Ostatnim zbudowanym typem ciężkich krążowników był amerykański typ "Des Moines" z 1948 roku, z szybkostrzelnymi armatami 203 mm. Ostatnie krążowniki ciężkie wycofano z flot w latach 70-tych. Nieliczne okręty przebudowano na krążowniki rakietowe. Obecnie nie buduje się już w ogóle okrętów typowo artyleryjskich, a miejsce artylerii na krążownikach zajęły teraz rakiety kierowane (artyleria pozostała w postaci zazwyczaj jednej lub dwóch uniwersalnych armat kalibru do 127 mm, oraz lufowych zestawów przeciwrakietowych "ostatniej szansy").
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-10-23 01:18:32