Czytaj więcej"/> Drukuj
Królestwo (łac. regnum) było do niedawna kategorią systematyczną o najwyższej randze w systematyce biologicznej. Obecnie niektórzy systematycy przyjmują podział świata żywego na domeny, które dopiero dzielone są na królestwa.
Położenie królestwa w hierarchii taksonomicznej wygląda więc następująco: Najbardziej tradycyjny podział, wywodzący się jeszcze od Arystotelesa, a utrwalony przez Linneusza to podział na dwa królestwa: Był uznawany za obowiązujący jeszcze w pierwszej połowie XX wieku, a jego pozostałości widać wciąż w podziałach nauk biologicznych (porównaj Botanika, Zoologia, Taksonomia roślin itp.).
Obecnie najczęściej stosowanym podziałem jest podział na 6 królestw (regna) w obrębie 2 nadkrólestw (superregna). Podział ten wywodzi się od systemu pięciu królestw zaproponowanego w 1978 roku przez Roberta Whittakera i Lynn Margulis.
Konkurencyjny system autostwa Thomasa Cavaliera-Smitha przewiduje podział na 8 królestw w obrębie 2 cesarstw:
Nie jest on jednak zbyt popularny, głównie ze względu na brak pewności co do pokrewieństw między grupami eukariontów.
Obecnie najbardziej popularny wśród biologów jest podział na trzy domeny.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-21 12:46:01