Czytaj więcej"/> Drukuj
Król - osoba sprawująca najwyższą władzę w państwie o ustroju monarchicznym; władca koronowany; także: tytuł monarchy. Tytuł ten początkowo odnosił się tylko do władców frankijskich z dynastii Karolingów, następnie przyjął się dla wszystkich koronowanych głów. Nazwa król pochodzi od imienia Karola Wielkiego; weszła do języków zachodniosłowiańskich (jako odpowiednik łacińskiego tytułu rex). W późniejszym czasie nadanie tytułu królewskiego połączono z namaszczeniem przez papieża lub arcybiskupa. Insygnia królewskie: korona, berło, jabłko.
Określenia król używa się przenośnie do określenia osoby pozytywnie wyróżniającej się umiejętnościami, znaczeniem w jakiejś grupie społecznej, najlepszej wśród innych (np. Elvis Presley jest nazywany królem rock and roll-a).
Tytułu króla używano też w odniesieniu do niektórych kapłanów (Rex Nemorensis, rex sacrorum).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-20 04:43:44