Czytaj więcej"/> Drukuj
Kontrwywiad - działalność mająca na celu neutralizowanie działalności obcych służb wywiadowczych, jak też przeciwdziałanie szpiegostwu w ogólności. Często ujmuje się tu również działania mające na celu ochronę i obronę przed dywersją i sabotażem. Kontrwywiadem przeważnie zajmują się służby cywilne, policyjne i wojskowe, potocznie określane również mianem kontrwywiad. W Polsce kontrwywiadem cywilnym zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a wojskowym Wojskowe Służby Informacyjne (Zarząd kontrwywiadu).

Niektóre agencje kontrwywiadu

W przeszłości:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-23 11:30:19