Czytaj więcej"/> Drukuj
Kontekst (łac. contextus - związek, łączność, zależność)
1. W znaczeniu językowym (komunikacji międzyludzkiej) - zależność znaczenia treści jakiegoś fragmentu tekstu, wypowiedzi lub słowa, od treści ją poprzedzających i/lub po nich następujących.
np. słowo morze rozumiemy jako dużą ilość wody,
lecz wypowiedź
morze piasku rozumiemy jako pustynię czyli obszar bezwodny, a słowo morze jest tu synonimem - bezmiaru, dużej ilości
W językoznawstwie i komunikacji międzyludzkiej mówimy najczęściej o : kontekście frazeologicznym (znaczenie poszczególnych kolokacjii lub idomów) oraz o kontekstach zdaniowym i sytuacyjnym.
2. Inne nauki używają słowa kontekst do zakomunikowania zależności (czasami dość odległych) jednych zjawisk od innych, danego zdarzenia od splotu innych zdarzeń itp.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-13 07:33:27