Czytaj więcej"/> Drukuj
Konstytucja KanadyCanada Act of 1982 lub Constitutional Act of 1982 – ustawa konstytucyjna uchwalona przez Parlament Kanady 25 marca 1982 i proklamowana przez królową Elżbietę II 17 kwietnia tego samego roku, stanowiąca pełną suwerenność Kanady. Konstytucja zawiera Ustawę o Ameryce Brytyjskiej w 1876, wszystkie do niej poprawki uchwalone później oraz całkowicie nowe zapisy, tworzące istotę tego dokumentu. Ważną częścią konstytucji jest Kanadyjska Karta Praw i Swobód gwarantująca 34 podstawowe prawa obywatelskiej włączając w to wolność religijną, wolność słowa, wolność nauczania języków mniejszości kulturowych i tolerancję kulturową. Konstytucja gwarantuje także prawa Indian kanadyjskich oraz definiuje zakres kompetencji prowincji i terytoriów . Konstytucja określa także procedurę dokonywania w niej poprawek. W tym celu konieczne jest zgoda co najmniej siedmiu prowincji, posiadający ludność co najemnie 50% całkowitej populacji Kanady. Pierwszą poważną próbą zmian konstytucyjnych było Porozumienie z Meech Lake .
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-08-12 19:36:18