Czytaj więcej"/> Drukuj
Koniunkcja to zdanie złożone mające postać p i q , gdzie p, q są zdaniami. W rachunku zadań koniunkcję zapisuje się symbolicznie jako: \[p\,\and\,q\,\! \]. Przez koniunkcję rozumie się też zdanie mające postać p(1) i ... i p(n). Koniunkcję można zdefiniować precyzyjniej jako dwuargumentowe działanie określone w zbiorze zdań, które zdaniom p, q przyporządkowuje zdanie p i q
Działanie to pozostaje w ścisłym związku z działaniem mnożenia zbiorów (patrz algebra zbiorów). Dlatego zdanie utworzone z innych zdań za pomocą koniunkcji jest też nazywane iloczynem logicznym. Koniunkcję zdań uznaje się za prawdziwą wtedy i tylko wtedy, gdy oba zdania p, q są prawdziwe.
Symbol koniunkcji jako bramki logicznej:
Koniunkcja_(matematyka) -

Tablica prawdy (1 oznacza zdanie prawdziwe 0 zaś zdanie fałszywe):
\[p\,\! \] \[q\,\! \] \[p\,\and\,q\,\! \]
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Koniunkcja jest operacją dwuargumentową, i charakteryzuje się następującymi cechami:
 \[p\,\and\,q = q\, \and\, p\,\! \]
 \[p\,\and\,(q\,\and\,r) = (p\,\and\,q)\,\and\,r\,\! \]

Do onaczenia koniunkcji stosowany jest także angielski spójnik AND.

Przykłady

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-05-28 06:06:46