Czytaj więcej"/> Drukuj
Konflikt izraelsko-palestyński (konflikt arabsko-izraelski) - konflikt o charakterze etnicznym, religijnym i terytorialnym między ludnością żydowską a ludnością palestyńską na terytorium państwa Izrael (tereny historycznej Palestyny).
Podstawowe problemy: Podejmowano wiele prób rozwiązanie tego konfliktu. Najważniejsze to:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-10 20:27:11