Czytaj więcej"/> Drukuj
Konferencja w Wannsee. 20 stycznia 1942 roku w willi przy Grosser Wannsee 56/58 zebrali się prominenci hitlerowskiej służby państwowej, którym przewodził Reinhard Heydrich. Tematem narady było praktyczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, jak eufemistycznie określano planowane ludobójstwo.
Narada miała się odbyć 9 grudnia 1941 roku, ale po japońskim ataku na bazę Pearl Harbor i wypowiedzeniu wojny przez Niemcy Stanom Zjednoczonym, termin musiał być przesunięty. Reinhard Heydrich został upoważniony do podjęcia "wszelkich niezbędnych przygotowań do globalnego rozwiązania kwestii żydowskiej na europejskim obszarze wpływów niemieckich". "Ostateczne rozwiązanie europejskiej kwestii żydowskiej" dotyczyło około jedenastu milionów Żydów, którzy mieli być skierowani do prac na wschodzie. Ustalono, że ich liczba ulegnie z czasem znacznemu zmniejszeniu dzięki tzw. redukcji naturalnej, czyli zgonów na skutek chorób. Reinhard Heydrich zaproponował, że resztę Żydów, która się uchowa należy potraktować w "specjalny sposób". W sposób otwarty, Reinhard Heydrich, ośmiu sekretarzy stanu, sześciu ekspertów do spraw policji i bezpieczeństwa oraz dyrektor ministerialny rozmawiali na naradzie o ludobójstwie, eliminowaniu i zagładzie. Protokół z narady w willi przy Grosser Wannsee został zmieniony na mniej drastyczny, a zrobił to protokolant Adolf Eichmann.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-26 22:59:52