Czytaj więcej"/> Drukuj

Nazwa tego hasla odnosi sie do wiecej niz jednego pojecia:
  1. Kondensacja w fizyce to przejście ze stanu gazowego w ciecz (skraplanie), lub w ciało stałe (resublimacja).
  2. Kondensacja w psychologii to zjawisko psychiczne, w którym jedno wyobrażenie bierze na siebie ładunek kilku innych wyobrażeń.
  3. W meteorologii kondensacja to zjawisko powstawania chmur: - Chmury powstają wskutek kondensacji pary wodnej w krople wody w atmosferze. Ochładzanie zmniejsza zdolność powietrza do zatrzymywania pary wodnej. Dalsze ochładzanie poniżej tzw. temperatury punktu rosy powoduje nasycenie (saturację), po której następuje kondensacja.
  4. Kondensacja - to reakcja chemiczna, w której substraty łączą się z sobą, tworząc większą od nich cząsteczkę produktu głównego, oraz jedną lub więcej małych cząsteczek produktu ubocznego.
  5. Kondensacja hydrolityczna w chemii to reakcja chemiczna polegająca na łączeniu się dwóch lub większej ilości cząsteczek związków chemicznych w większą cząsteczkę z wydzieleniem wody.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-04-16 10:24:54