Czytaj więcej"/> Drukuj
Komitet Ocalenia Publicznego (fr. Comité de Salut Public) oraz Komitet Bezpieczeństwa Powszechnego (fr. Comité de sureté générale) - nadzwyczajne organy wykonawcze, powołane w kwietniu 1793 r. w okresie Rewolucji francuskiej 1789 r., przez Konwent paryski, celem opanowania kryzysowej sytuacji państwa, spowodowanej wojną z Austrią i Prusami, anarchią gospodarczą i kontrrewolucją wewnętrzną. Sprawowały kontrolę nad administracją i szkolnictwem (m.in. wprowadziły bezpłatne nauczanie powszechne)
Początkowo komitetem kierował Georges Danton, a po jego straceniu Maksymilian Robespierre. Po zamachu 9 thermidora Konwent ograniczył kompetencje komitetu do spraw związanych z dyplomacją i nadzorem nad armią. Rozwiązany 26 października 1795, w jego miejsce powołano Dyrektoriat.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2020-09-24 05:20:56